Unieke perspectieven

Diversiteit zit in ons bloed. Onze definitie van diversiteit is ‘unieke perspectieven’. Want hoe meer perspectieven, hoe breder en diverser onze vaardigheden, ervaringen, talenten en capaciteiten, hoe beter de beslissingen. Hoe beter de beslissingen, hoe beter de ervaring voor onze consumenten en hoe groter ons merk zal worden.

Als wereldwijd opererend bedrijf streven we ernaar om collega’s aan te trekken, te stimuleren en te ontwikkelen, ongeacht hun cultuur, overtuigingen en achtergrond. We zijn geen traditioneel bedrijf. We beperken de definitie van verschillen niet tot ras, etniciteit, geslacht, religie, beperkingen, leeftijd of seksuele geaardheid. Onze definitie is breder en meer omvattend omdat we denken dat het relevanter is in de huidige samenleving. 

Door inclusie blijft diversiteit hangen. Onze inclusieve cultuur omarmt de ‘unieke perspectieven’ van onze collega’s, creëert een echt gevoel van saamhorigheid en geeft iedereen een gelijke stem en gelijke kansen. Onze aanpak, verwachtingen en inzet voor diversiteit, inclusie en gelijkheid worden hieronder duidelijk uiteengezet. 

 • Onze benadering

  Superdry is duidelijk over de diversiteit, inclusie en gelijkheid die het belichaamt en het soort omgeving dat we willen opbouwen. Wij hanteren een benadering van nul tolerantie ten aanzien van discriminatie of een minder gunstige behandeling van onze collega’s, aannemers, sollicitanten, derde leveranciers of andere personen die op enigerlei wijze met ons verbonden zijn. 

  Direct of indirect, op grond van huidskleur, ras, nationaliteit, etnische afkomst, religie of overtuiging, seksuele geaardheid, geslacht, geslachtsverandering, burgerlijke staat of gezinssituatie, beperking, vakbondslidmaatschap / -activiteit, of leeftijd. Nul tolerantie geldt ook voor pesten, lastigvallen, victimisatie of intimidatie en racisme. En nul betekent nul

 • Onze verwachting

  Onze verwachting is dat ieder van ons een rolmodel is voor onze Superdry Kernwaarden en Gedrag. Zij helpen om ‘unieke perspectieven’ aan te moedigen en een inclusieve cultuur op te bouwen. Over deze verwachting kan niet worden onderhandeld.

 • Onze ambitie

  Iedereen hier belooft samen te werken om een inclusieve, diverse en gelijkwaardige omgeving actief te bevorderen. Elke leider is verantwoordelijk voor het waarborgen van gelijke kansen en middelen voor elke afzonderlijke collega. Hierbij handhaaft hij het gedrag, de waarden en de praktijken die binnen Superdry worden verwacht.

  Wij streven ernaar dat 100% van onze collega’s, partners en alle anderen die voor ons werken, sterk gelooft dat Superdry een diverse, inclusieve en gelijkwaardige omgeving is, waar mensen worden aangemoedigd om zichzelf te zijn en met respect worden behandeld.